Σύστημα Εισροών – Εκροών


Η εταιρεία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο των κατασκευών πρατηρίων αναλαμβάνει  την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σε  συνεργασία με την εταιρεία  Αφοί ΜΠΟΗ κ ΣΙΑ ΟΕ, μπορεί να σας παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση πρόταση για την υποδομή και εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα παρέχει πληροφορίες για:

  • Παραλαβές καυσίμου,
  • Απόθεμα καυσίμου ,
  • Alarm δεξαμενών,
  • Πωλήσεις καυσίμου ανά αντλία, καύσιμο, ακροσωλήνιο,
  • Ισοζύγιο ημέρας

Το φοροτεχνικό κομμάτι του συστήματος θα:

  • Εκδίδει αποδείξεις λιανικής και μόλις το ακροσωλήνιο επιστρέψει στην θέση του,
  • Εκτυπώνει παραστατικά όπως: Δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμου κ.α

Το σύστημα επίσης θα μπορεί να συνδεθεί με:

  • Εμπορικό πρόγραμμα,
  • Αυτόματο πωλητή,
  • Σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων και υπαλλήλων

Το ολοκληρωμένο σύστημα  είναι σύμφωνο με τις νέες διατάξεις περί “Εισροών – Εκροών” και  διαμορφωμένο με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ Β/3017/12) και ΠΟΛ 1009/4.1.2012(ΦΕΚ 72Β’).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφ. Καραμανλή & Ενιπέως 1
Τ.Κ. 41448
ΛΑΡΙΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 2410 610700
Fax: 2410 234160
E-mail: info@texnoil.gr

Opens in a new window